Πελάτες

Μεταξύ πολλών εταιριών και οργανισμών, η Σύμβουλος έχει υποστηρίξει ενδεικτικά  τους παρακάτω πελάτες :


Marbella Beach Hotel Corfu, 5*


Μηχανές, Συστήματα & Υπηρεσίες Αυτοματισμού Γραφείου & Πληροφορικής


Baby foods and dietetic products- startup investment proposal

“PERBACCO di Irene Tsanaktsidou” , εισαγωγή & διακίνηση  τροφἰμων και ποτών

Αγγελάκια new logo 09-2017
Εμπορική εταιρεία εκμετάλλευσης Εστιατορίων, Ακινήτων και Τουριστικών επιχειρήσεων


Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, Εθνικής Εμβέλειας (5 δομών)


Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Γάλακτος και Αλεύρου


Ελληνικός Οργανισμός Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσεων & Χειροτεχνίας


Οικουμενικός Ελληνισμός


Φορέας Ανάπτυξης Aνθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου για την Αντιμετώπιση του Κοινωνικού Αποκλεισμού


Υπηρεσίες Επικοινωνίας


Wines & Spirits Impots Co., CA- USA

Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο


Διαφημιστική εταιρία


Brazilian Coffee Stores


Internet Cafe, Franchise Stores


Info Cafe Stores


Business Consultants

Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος Α.Ε.

Supermarket

Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής & Αθσθητικής Ιατρικής

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: