Posted by: katpetrou | 07/12/2015

Αναθεώρηση προτύπου ISO 14001:2015 (Περιβαλλοντική Διαχείριση)

images

Το ISO 14001:1994,  αναθεωρήθηκε τον 9/2015, απο τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO).

Η σημαντικότερη αλλαγή από την αρχική του έκδοση του 1994 είναι ότι για πρώτη φορά στη δομή των προτύπων εισάγεται η έννοια της διαχείρισης και αξιολόγησης των κινδύνων (Risk Based Thinking). Χρησιμοποιώντας επίσης, το Annex SL template.

(Στο μέλλον αυτό το πατρόν, θα ισχύει για όλα τα διαχειριστικά συστήματα -MSSs- καθώς θα μοιράζονται τις ίδιες βασικές απαιτήσεις και έννοιες, όπως η διαχείριση, οι προδιαγραφές, η πολιτική, ο προγραμματισμός, η απόδοση, η διαδικασία, ο έλεγχος, η παρακολούθηση, η μέτρηση, η λήψη αποφάσεων,οι διορθωτικές ενέργειες, και η μη συμμόρφωση είναι κοινές για το σύνολο των συστημάτων).

Συγκριτικές διαφορές του νέου με το παλιό σύστημα:

 1. Σε αντίθεση με το παλιό πρότυπο, το νέο περιμένει από εσάς να καταλάβετε το εξωτερικό και εσωτερικό πλαίσιο του οργανισμού σας, πριν να καθιερώσετε ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠΔ).
 2. Σχεδιασμός του κινδύνου: σε αντίθεση με το παλιό πρότυπο, το νέο πρότυπο περιμένει  να ξεκινήσετε με τη δημιουργία μιας διαδικασίας σχεδιασμού του κινδύνου ώστε να εντοπίζει τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με το μοναδικό πλαίσιο του οργανισμού σας, τα ενδιαφερόμενα μέρη της, τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης, και τις περιβαλλοντικές πτυχές της.
 3. Προληπτική δράση: Το νέο πρότυπο  δεν χρησιμοποιεί πλέον τον όρο προληπτική δράση, αλλά τις έννοιες του σχεδιασμού του κινδύνου και του ολοκληρωμένου (ΣΠΔ) ως ένα σύστημα προληπτικής δράσης.
 4. Τεκμηριωμένες πληροφορίες: στο νέο πρότυπο έχει επίσης εξαλειφθεί η διάκριση μεταξύ των εγγράφων και των αρχείων. Τώρα και τα δύο αναφέρονται ως τεκμηριωμένες πληροφορίες“.
 5. Διαδικασίες : Το παλιό πρότυπο ζητούσε από τους οργανισμούς ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών (περιβαλλοντικών πτυχών, νομική διαδικασία διαχείρισης απαιτήσεων, διαδικασία ευαισθητοποίησης, διαδικασία επικοινωνίας,διαδικασία εγγράφων, επιχειρησιακή διαδικασία,  διαδικασία ετοιμότητας -έκτακτης ανάγκης και διαδικασία απάντησης, διαδικασία παρακολούθησης και μέτρησης, διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης,  διαδικασία διαχείρισης μη  συμμόρφωσης, διαδικασία τήρησης αρχείων, καθώς και διαδικασία ελέγχου). Τώρα ζητά μόνον μία διαδικασία ετοιμότητας και αντίδρασης. Αντί  να σας ζητά να γράψετε  διαδικασίες, το νέο πρότυπο περιμένει από εσάς να τηρείτε και να ελέγχετε ένα ευρύ φάσμα εγγράφων.Δεδομένου ότι το νέο πρότυπο δεν λέει πως να ονομάσετε αυτά τα έγγραφα, μπορείτε να τα λέτε  διαδικασίες  αν σας αρέσει. Άρα, επί της ουσίας δεν είναι κάποια σημαντική αλλαγή.
 6. Άλλες διευκρινίσεις και τροποποιήσεις:
 • Το παλιό πρότυπο  καλούσε να «καθορίσει και να τεκμηριώσει το
  πεδίο εφαρμογής του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης », αλλά δεν έλεγε  το πώς πρέπει να γίνει αυτό. Το νέο αποσαφηνίζει
  τον τρόπο που πρέπει να γίνει αυτό,  ζητά να εξετάσετε τις  υποχρεώσεις τήρησης σας, το εταιρικό πλαίσιο σας, τα φυσικά σας όρια, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας, τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες σας, τις αρχές και τις ικανότητές σας, όταν καθορίζουν το πεδίο εφαρμογής των στο (ΣΠΔ). Και σας ζητά να συμπεριληφθούν όλα τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι δραστηριότητες που έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές.
 • Ο νέος όρος «υποχρέωση συμμόρφωσης» έχει αντικαταστήσει την βαρύγδουπη φράση: νομικές και άλλες   απαιτήσεις,  την οποία ο οργανισμός προσυπογράφει. 
 •  Το νέο πρότυπο δεν αναφέρεται πλέον σε περιβαλλοντικούς στόχουςΗ μόνη πραγματική διαφορά είναι ότι το νέο σκέφτεται ένα στόχο ως ένα είδος σκοπού.
 • Συνεκτίμηση του κύκλου ζωής αγνοήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από το παλιό πρότυπο. Τώρα είναι στο κέντρο, αναμένοντας να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν κύκλο ζωής ως προοπτική εντοπισμού στις περιβαλλοντικές πτυχές και στις συναφείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών του, ότι μπορεί να ελέγξει και εκείνες που μπορεί να επηρεάσουν.
 • Ο όρος «εκπροσώπου της διεύθυνσης” δεν ισχύει πλέον επίσημα.
  Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες διαχείρισης που είχαν προηγουμένως
  ανατεθεί σε κάποιον που ονομάζεται “εκπρόσωπο διαχείρισης” μπορεί
  τώρα να ανατεθούν είτε σε ένα άτομο ή σε πολλά. Φυσικά, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε  αυτόν τον τίτλο , αν το επιθυμείτε.
 • Υπάρχει μια 3ετης μεταβατική περίοδος έως το 2018, όπου θα δοκιμαστεί η νέα έκδοση και θα μεταβούν σταδιακά οι οργανισμοί που το εφαρμόζουν στην νέα του μορφή. Στην περίοδο αυτή σταδιακής εφαρμογής του νέου προτύπου, θα φανούν στην πράξη οι αδυναμίες και τα πιθανά διορθωτικά μέτρα που θα πρέπει να γίνουν.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: