Φορείς Διαπίστευσης

Η ολοκλήρωση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς, στην οποία κυκλοφορούν ελεύθερα τα αγαθά, προϋποθέτει την απάλειψη όλων των πάσης φύσεως εμποδίων. Ένα από τα πιο σοβαρά θέματα στο πλαίσιο αυτό είναι η έλλειψη της αμοιβαίας εμπιστοσύνης στα πιστοποιητικά ποιότητας που έχουν εκδοθεί στα κράτη μέλη. Για να εξασφαλισθεί εμπιστοσύνη, αυτά τα πιστοποιητικά θα πρέπει να χορηγούνται από φορείς, οι οποίοι επιδεικνύουν μια ισοδύναμη τεχνική επάρκεια, αποδεικνύεται μέσω της διαπίστευσης.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: