Posted by: katpetrou | 30/04/2014

OHSAS 18001 standard

30/4/2014, World Day for Safety and Health at Work και Ελληνιστί : Παγκόσμια Ημέρα, για την Υγιεινή και την Ασφάλεια στους χώρους Εργασίας.

april_global__safety_and_health_at_work_01

Για όσους ακόμα εργάζονται στην Ελλάδα, αλλά και  για τους πελάτες τους, είναι επιτακτική ανάγκη, οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα προστασίας και ελέγχων.

Το OHSAS 18001, παρέχει μία διεθνώς αναγνωρισμένη πλέον προδιαγραφή που χρησιμεύει στην δόμηση ενός αποτελεσματικού Συστήματος.

Advertisements
Posted by: katpetrou | 25/04/2014

Ασφάλεια Τροφίμων Marbella Corfu

Για άλλη μια χρονιά, υποστηρίζουμε την Marbella, στην συντήρηση του Συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων των εστιατορίων της, κατα ISO 22000.

Marbella Beach Hotel Corfu ★★★★★

10247492_745403732147966_3569847629337615899_n1902718_732683563419983_616312263_n

Posted by: katpetrou | 26/01/2013

The New 4 Ps of Marketing

4ps2The four Ps of marketing, also known as the producer-oriented model, have been used by marketers around the world for decades.

Defined by marketer Jerome McCarthy, the 4P’s advocates a focus on Product, Price, Promotion and Place.

Recently, though, the growing influence of the Web has made these classic principles look a bit archaic in light of the new relationship that businesses have with customers.

In a day where customers seem to know everything about your business, the old marketing mix that the 4Ps offers is increasingly at odds with how business is done today. Read More…

Posted by: katpetrou | 17/01/2013

ΕΣΠΑ 2007-2013

Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013», δημόσιας δαπάνης 456 εκατ. ευρώ.

Προκηρύσσεται την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013 το πρόγραμμα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, καθώς οι διεργασίες για την δημοσίευση του οδηγού  έχουν ολοκληρωθεί.

Πρόκειται για πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 456 εκ ευρώ, το οποίο αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας η ΕΥΔ ΕΠΑΕ , ενώ οι Περιφέρειες θα επιλέξουν τις δραστηριότητες που θα επιδοτηθούν, θα αξιολογήσουν σε δεύτερο βαθμό τις επενδυτικές προτάσεις και θα παρακολουθούν την υλοποίησής τους.

Τα ποσοστά τα επιχορήγησης είναι για τις μικρές και πολύ μικρές κυρίως 50% για τις περισσότερες περιφέρειες , εκτός Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Α. Μακεδονίας και Θράκης όπου είναι 60% .

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης και θα είναι ανοιχτό για 2 μήνες ,  μέχρι τα μέσα του μηνός Μαρτίου.

Δικαιούχοι θα είναι υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς του εμπορίου, υπηρεσιών, μεταποίησης και τουρισμού με επιλέξιμη δραστηριότητα (ΚΑΔ) όπως αυτή θα προκύψει από την επίσημη προκήρυξη της δράσης κατά περιφέρειες.

Θα δίνεται έμφαση στην καινοτομία και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε Περιφέρειας. Το νέο στοιχείο θα είναι η ομαδοποίηση από τις ίδιες τις Περιφέρειες των προς επιδότηση επαγγελμάτων σε τρεις κατηγορίες προτεραιότητας: υψηλής, μέσης και χαμηλής προτεραιότητας με ανάλογη αξιολογική και βαθμολογική βαρύτητα.

Οι δαπάνες που θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα αφορούν κτιριακές εργασίες, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, μηχανογραφικό εξοπλισμό και λογισμικό, συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και προβολή και προώθηση.

Ο Προϋπολογισμός της πρότασης κυμαίνεται από 30.000 € έως 300.000 € για την μεταποίηση και τον τουρισμό, και από 20.000 € έως 100.000 € για το εμπόριο και τις υπηρεσίες.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων είναι μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες για την μεταποίηση και τον τουρισμό και δώδεκα (12) μήνες για το εμπόριο και τις υπηρεσίες. Υπάρχει η δυνατότητα δίμηνης παράτασης.

Μετά την έγκριση δυνατόν να υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής σε ποσοστό επί του ύψους της επιχορήγησης. Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται σε μία ή δύο δόσεις ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου.

Περισσότερες λεπτομέρειες του προγράμματος θα γνωρίζουμε με την δημοσίευση των αποφάσεων και του οδηγού.

Read More…

Posted by: katpetrou | 20/11/2012

Understanding the New Roles in Marketing

Marketing departments are evolving. Here are the new marketing roles that have emerged, and how current ones are adapting.

According to the 2012 CMO Survey by the American Marketing Association and Duke University, Marketing appears to be one of the early rebounders in the initial economic recovery. In terms of both department size and budget, Marketing is on the rise. Read more: http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/33830/Understanding-the-New-Roles-in-Marketing.aspx#ixzz2ClURt5ty

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων έως την 31/12/2012. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να καταθέσουν τα επενδυτικά τους σχέδια, στους κλάδους Τουρισμού, Μεταποίησης, Α.Π.Ε., Logistics κ.α.  με προϋπολογισμό επένδυσης άνω των 200.000€ και να με ποσοστά ενίσχυσης που φτάνουν το 55%.

Στο καθεστώς ενισχύσεων του Νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της Οικονομίας, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες , πατήστε εδώ

Posted by: katpetrou | 20/09/2012

ΕΣΠΑ 2007-2014

Επιπλέον κονδύλια 51,2 εκ. ευρώ και ένταξη 3207 επιλαχουσών επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων» του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων.

Με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Κωστή Χατζηδάκη αυξάνεται κατά 51,2 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του προγράμματος του ΕΣΠΑ για στήριξη νέων επιχειρηματιών και ανέργων προκειμένου να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις. Με την αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων, θα ενταχθούν στο πρόγραμμα 3.207 επιπλέον προτάσεις, πέρα από τις 2.228 που έχουν ήδη ενταχθεί. Παράλληλα, με τις αποφάσεις του υπουργού Ανάπτυξης διευκολύνονται οι επιχειρήσεις προκειμένου να προετοιμάσουν τους απαιτούμενους φακέλους για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Πρόκειται για το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ

Posted by: katpetrou | 17/09/2012

Tips For Success

Don’t do it if you don’t enjoy it.

Be a leader, not a boss.
18 Tips For Success From Richard Branson
Running a business takes a lot of blood, sweat, and tears (and caffeine). But at the end of the day, you should be building something you will be proud of.

Branson says, “When I started Virgin from a basement in west London, there was no great plan or strategy. I didn’t set out to build a business empire … For me, building a business is all about doing something to be proud of, bringing talented people together and creating something that’s going to make a real difference to other people’s lives.”

Source: “Like a Virgin: Secrets They Won’t Teach You at Business School.”

Read more: http://www.businessinsider.com/18-tips-for-success-from-richard-branson-2012-9?op=1#ixzz277ZgyiH3

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 29 και 30 Αυγούστου, η ετήσια Ανασκόπηση Διοίκησης και η επιθεώρηση απο τον φορέα πιστοποίησης IQCert. Αφορούσε στην συντήρηση του συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων EN ISO 22000, που εφαρμόζει το ξενοδοχείο, με την υποστήριξη μας, ως συμβούλους σε θέματα ποιότητας απο το 2008 μέχρι και σήμερα.

« Newer Posts - Older Posts »

Categories